Kết cấu thép Công trình Tòa nhà Quốc Hội

Liên hệ

Công ty TNHH Kết cấu thép xây dựng Đại Việt phụ trách thi công phần kết cấu thép công trình Tòa nhà Quốc Hội tại đường Bắc Sơn, Ba Đình Hà Nội.Đây là một công trình điển hình, dự án được sự phê duyệt của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tổng mức đầu tư phê duyệt...

Công ty TNHH Kết cấu thép xây dựng Đại Việt phụ trách thi công phần kết cấu thép công trình Tòa nhà Quốc Hội tại đường Bắc Sơn, Ba Đình Hà Nội.Đây là một công trình điển hình, dự án được sự phê duyệt của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với tổng mức đầu tư phê duyệt là 4.794 tỷ đồng.

Đánh giá

Sản phẩm liên quan

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4