Sân tập Golf Bộ Ngoại Giao

Đây là công trình sân tập golf của Bộ Ngoại Giao được Công ty lắp dựng phần kết cấu thép 

TAGS :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4
  • partler4